Sivri Köyü İnternet Sitesi
   
 
  KÖYDES

Sevgili Köylülerimiz,
2010 Kasım Ayı İçerisinde Köyümüzün Problemleriyle İlgili Çeşitli Kurumlara Aşağıdaki Dilekçeleri Verdik.

Yaptığımız Bu Çalışmalar Neticesinde,

Kaymakamımızın Talimatıyla 04.12.2010 Tarihinde Köyümüze Kepçe Gönderilmiş ve Muhtarımızın Yönlendirmesi İle Bazı Yerler Düzeltlenmiştir.

Köyümüzün Elektrik Direklerinin Bir Kısmı 10.12.2010 Tarihinde BEDAŞ Tarafından Değiştirilmiştir.

Ayrıca,
Ankara İl Özel İdaresinin 2011 Yılında Yürüteceği Yatırım ve Hizmetleri İçeren, 2011 Yılı Bütçesi İl Genel Meclisinin Kasım Ayında Yapılan Toplantılarında Görüşülerek Karara Bağlandı.

Buna Göre Köyümüzle İlgilide Şu Kararlar Alındı :

* 2011 Yılı Bahar Aylarında Köyümüzün Su Deposu ve Su Şebekesinin Tamamı Değişecektir.

* Tarımsal Sulama İçin Fizibilite Çalışmaları Yapılacak ve Yeterli Yeraltı Suyu Mevcut İse Gerekli Yatırımlar Yapılacaktır.

* Köyiçi Yollarımız Kısmen Düzeltilecek ve Kumlanacaktır.

Ayrıca Yetkililerle Yaptığımz Görüşmelerde Çok Olumlu Geçmiştir.
2012 Yılında da İmkanlar Dahilinde
Kanalizasyon Döşenecek ve Yollarımız Asfaltlanacaktır.

Bütün Köylülerimizin Bu Konularda Duyarlı ve Takipçi Olmalarını İstiyoruz.
Sizlerde İlgili Kurumlara,
Polatlı İl Genel Meclis Üyelerine,
Ankara Milletvekillerine
Bilgi Edinme Formları Doldurularak ve/veya e-posta göndererek Bireysel Başvuruda Bulunabilirsiniz.

Ankara İl Özel İdaresinin İlgili Haberine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

T.C.
SİVRİ KÖYÜ

Sayı : 2010/10 22/11/2010
Konu : Köy Hizmetleri hk.

Dilekçe Verilen Kurumlar - Evrak No - Evrak Tarihi
ANKARA İL ÖZEL İDARESİNE - 25413 - 23.11.2010
ANKARA VALİLİĞİNE - 150193 - 23.11.2010
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞINA - 27730 - 26.11.2010
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA - 76400 - 24.11.2010
BAŞBAKANLIĞA - 13336 - 24.11.2010


Ankara ili Polatlı ilçesine bağlı olan köyümüzde mevsimsel nüfus değişiklikleri olmakla birlikte yaklaşık 50-70 hane bulunmakta ve 150 - 300 kişi yaşamaktadır. Köyümüz köklü bir geçmişe sahiptir.

Köyümüze şimdiye kadar ne yazık ki hiçbir hizmet yapılmamıştır. En temel insani sorunlarımız dahi çözülmemiştir.
Köyümüzün problemlerinin çözümü için gerekli çalışmaların yapılmasını talep ediyoruz.

1- Köyümüzün içindeki yollar çok bozuktur. Tamamının asfaltlanmasını istiyoruz.
Ayrıca köy ana yolumuzda da kazaya sebebiyet verebilecek bozulmalar ve çukurlar oluşmuştur, buraların yapılmasını ve yollarımıza uyarıcı trafik işaretlerinin koyulmasını istiyoruz.
Bağ ve bahçelerimize giden yeni yollar açılmasını ve/veya mevcut yolların kullanılır duruma getirilmesini istiyoruz

2- İçme suyu şebekemiz çok eskidir, halen daha kanserojen madde içeren aspesli borulardan oluşmaktadır ve yetersiz kalmaktadır. Tamamının yenilenmesini istiyoruz.
Ayrıca su depomuz çok eskidir ve yetersiz kalmaktadır, Çal Dağımızın üzerine yeni, büyük ve sağlıklı bir depo yapılmasını istiyoruz. Çal Dağında bol miktarda yeraltı suyumuz mevcuttur, yapılacak sondaj çalışması ile köyümüzün içme suyunun buradan karşılanmasını istiyoruz. Şu anki mevcut durumda pınardan depoya su pompalanmakta ve cazibeyle evlere dağıtılmaktadır, bu da çok maliyetli olmaktadır.

3- Köyümüz yer altı suları bakımından çok zengindir. Bunların değerlendirilmesini istiyoruz. Tek geçim kaynağımız olan tarım faaliyetlerimiz için gölet oluşturulmasını ve sulama imkanlarının oluşturulmasını istiyoruz.

4- Köyümüzün kanalizasyona kavuşturulmasını istiyoruz.

5- Kurtuluş Savaşında büyük çarpışmaların ve kahramanlıkların yaşandığı, savaşta bir dönüm noktası olan Çal Dağımız ve civarı başta olmak üzere uygun arazilerin ağaçlandırılmasını istiyoruz.

Bilgi ve gereğini saygılarımızla arz ederiz.


Sivri Köyü Halkı Adına
Şaban EMEKTAR Muhtar
Ali CANBULUT Aza
Yılmaz KOÇ Aza
Erdoğan GÜNDOĞAN Aza
Lütfü AK Aza


T.C.
SİVRİ KÖYÜ


Sayı : 2010/10 22/11/2010
Konu : Ağaçlandırma hk.


Dilekçe Verilen Kurumlar - Evrak No - Evrak Tarihi
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA - 112987 - 26.11.2010
ÇEVRE VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜNE


Ankara ili Polatlı ilçesine bağlı olan köyümüzde mevsimsel nüfus değişiklikleri olmakla birlikte yaklaşık 50-70 hane bulunmakta ve 150 - 300 kişi yaşamaktadır. Köyümüz köklü bir geçmişe sahiptir.

Köyümüz sınırları içinde bulunan ve Kurtuluş Savaşımızda büyük çarpışmaların ve kahramanlıkların yaşandığı, savaşta bir dönüm noktası olan Çal Dağımız ve civarı başta olmak üzere uygun arazilerin ağaçlandırılmasını istiyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


Sivri Köyü Halkı Adına
Şaban EMEKTAR Muhtar
Ali CANBULUT Aza
Yılmaz KOÇ Aza
Erdoğan GÜNDOĞAN Aza
Lütfü AK Aza


T.C.
SİVRİ KÖYÜ


Sayı : 2010/10 22/11/2010
Konu : Elektrik Altyapısı hk.


Dilekçe Verilen Kurumlar - Evrak No - Evrak Tarihi
ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞINA - 19271 - 25.11.2010
TEDAŞ - 33858 - 25.11.2010
BEDAŞ - 311983 - 3140 - 26.11.2010


Ankara ili Polatlı ilçesine bağlı olan köyümüzde mevsimsel nüfus değişiklikleri olmakla birlikte yaklaşık 50-70 hane bulunmakta ve 150 - 300 kişi yaşamaktadır.

Köyümüzün trafosu ve elektrik direkleri çok eskidir ve yetersiz kalmaktadır. Teller çok sarkmış durumdadır, direklerin çoğu çürümüştür ve sallanmaktadır. Sık sık arıza yapmaktadır. Birkaç evden aynı anda şofben vs kullanıldığında köyün tamamını etkilemekte lambaları bile kısmaktadır. Köyümüzün elektrik trafosunun ve altyapısının tamamının yenilenmesini istiyoruz.

Ayrıca köyümüzün aydınlatma lambaları çok eskidir ve yetersiz kalmaktadır. Camiye, çeşmelere giden yollarımızda dahi yeterli lamba bulunmamakta, zifiri karanlık olmaktadır. Mevcut lambalarında eski olması hasebiyle çok enerji harcamakta ama az ışık vermektedir. Köyümüzün aydınlatma siteminin tamamının yenilenmesini talep ediyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


Sivri Köyü Halkı Adına
Şaban EMEKTAR Muhtar
Ali CANBULUT Aza
Yılmaz KOÇ Aza
Erdoğan GÜNDOĞAN Aza
Lütfü AK Aza


T.C.
SİVRİ KÖYÜ


Sayı : 2010/10 22/11/2010
Konu : Ankesörlü Telefon


Dilekçe Verilen Kurumlar - Evrak No - Evrak Tarihi
TÜRK TELEKOM MÜDÜRLÜĞÜNE - 23968 - 23.11.2010


Köyümüzde mevsimsel nüfus değişiklikleri olmakla birlikte yaklaşık 50-70 hane bulunmakta ve 150 - 300 kişi yaşamaktadır.

Köyümüzün birkaç farklı noktasına ankesörlü telefon koyulmasını istiyoruz.

Gereğini saygılarımızla arz ederiz.


Sivri Köyü Halkı Adına
Şaban EMEKTAR Muhtar
Ali CANBULUT Aza
Yılmaz KOÇ Aza
Erdoğan GÜNDOĞAN Aza
Lütfü AK Aza


T.C.
Ankara İl Özel İdaresi
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Sayı : M.06.0.İÖİ.0.63.00.00/622.02/944
Konu : Bilgi Edinme
06.04.2009

Sayın Serkan AÇIKGÖZ

İlgi : 11.03.2009 tarihli e-posta başvurunuz.

İlgi tarihli web sitemize başvurunuzda 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı kapsamına göre talebiniz;

Başvurunuzdaki konu hakkında İdaremiz tarafından yapılan incelemede, 2007 yılı içerisinde yapılan envanter çalışması sonucu Köy içi içme suyu şebekesinin mevcut ve yeterli olduğu, kanalizasyon şebekesinin bulunmadığı ve bu nedenle kanalizasyon şebekesi yapılması ile ilgili taleplerinin olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespit doğrultusunda, 2009 yılı kanalizasyon etüt programına alınmış olup uygulanması önümüzdeki yıllarda ödenek ve programlar dahilinde değerlendirilerek yapılacaktır.

2005 yılı yatırım programı gereğince 1 adet hayvan içme suyu göleti yapılmıştır.

İdaremizin yatırım programları belirlenirken Köy tüzel kişiliği adına Muhtar veya Sulama Kooperatifi başkanlarının talebi ile köyün sulanabilir arazi varlığı, su kaynakları ve topografik yapı gibi unsurlar göz önüne alınmakta olup herhangi bir talep geldiği taktirde gerekli incelemeler yapılacaktır.

Ayrıca Köy yolu, yaklaşık 9 km olup tamamı asfalttır. Köy yolu üzerinde ulaşımı engelleyecek herhangi bir sorun bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

Adem CEYLAN
Vali a.
Genel Sekreter


T.C.
ANKARA VALİLİĞİ
İl Çevre ve Orman Müdürlüğü
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Şube Müdürlüğü

SAYI : B.18.4.İÇO.4.06.04.04/ 3507
KONU: Bilgi Edinme Başvurusu
29/12/2008

Sayın Serkan AÇIKGÖZ

İlgi: 17.12.2008 Tarihli e-mail Dilekçeniz.

İlgi tarihli dilekçeniz incelenmiştir.

Köy Tüzel Kişiliklerine yapacakları ağaçlandırma çalışmalarında kullanılmak üzere çıplak köklü 1+0, 2+0, 3+0 yaşlı ücretsiz fidan verilebilmektedir.

Köy Muhtarlığı olarak dilekçe ile İl Müdürlüğümüze müracaatınız halinde fidan talebiniz karşılanabilecektir.

Bunun haricinde Behiçbey Fidanlığımızdan ücreti karşılığında fidan temin edebilirisiniz. 211 13 59 nolu telefondan Behiçbey Fidanlığımıza ulaşarak stok durumunu ve fidan fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Bilgilerinizi rica ederim.

Haluk ÖZDER
Vali a.
İl MüdürüKÖYDES - (Köy Altyapısını Destekleme Projesi)


Köylerin Yol, Su, Kanalizasyon ve Sulama Gibi Hayati İhtiyaçlarının Karşılanması İçin 2005 Yılında Başlanılan Bir Projedir.

Proje Tüm Türkiyede İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Tarafından, Valilikler Eliyle Yürütülmektedir.


KÖYDES PROJESİ İLE İLGİLİ GÜNCEL BİLGİLERİ

* ANKARA VALİLİĞİ
* ANKARA İL ÖZEL İDARESİ
* MAHALLİ İDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
* İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SAYFALARINDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

www.ankara.gov.tr
www.ankaraozelidare.gov.tr
www.mahalli-idareler.gov.tr
www.icisleri.gov.tr


KÖYDES PROJESİ İLE KIRSAL ALTYAPIDA YENİ BİR HAMLE

Kentlerde yaşayan nüfusun özellikle kırsal alanlardan kente göç sebebiyle hızla arttığı ülkemizde hem kırsal alanlardaki kalkınma ve gelişmişlik sorununun aşılabilmesi, hem de kentlerdeki aşırı nüfus artışının dengelenebilmesi için kırsal kalkınma çok büyük önem taşımaktadır. Kırsal kalkınmanın da en önemli gerekliliği kırsal alanlarda yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayacak temel fiziki altyapı hizmetlerinin sağlanmasıdır. Bu anlamda gösterilecek çaba, verilecek hizmetler ve ülkemiz koşullarında özveri ile bu alana ayrılacak mali kaynaklar kentlerde ve kırsal alanlarda yaşanan bir çok sorunun çözümüne katkıda bulunacaktır.

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığınca 2005 yılında KÖYDES (Köy Altyapısını Destekleme Projesi) başlatılmıştır. Temel amacı kaynak yetersizliği sebebiyle mevcut yatırım programlarında kapsama alınamayan, alınmayan köylerin ve bağlılarının içme suyu ve yol sorunlarının Vali ve Kaymakamlar önderliğinde İl Özel İdareleri ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığı ile mahalli imkan ve kabiliyetlerin verimli bir şekilde kullanılarak kısa sürede ve düşük maliyetle çözülmesi olan KÖYDES Projesi ile kırsal altyapının iki önemli unsuru olan Yol, su ve kanalizasyon sorunlarının aşılmasına önemli katkılarda bulunulması hedeflenmektedir.

Köyümüzün ve Köylümüzün Kalkınmasını Temel Amaç Edinen Bizlerde,
Başta Köy Muhtarımız Olmak Üzere Tüm Köylülerimiz; Oturduğumuz Yerden İnternet Üzerinden Bilgi Edinme Formunu Doldurarak Dahi Olsa - Ankara Valiliğine Bu Temel Sorunlarımızı İlettiğimiz Taktirde Problemlerimiz Devletimiz Tarafından Çözümlenebilecektir.


ÜYE GİRİŞİ
 
Kullanıcı adı:
Şifre:
Reklam
 
SMS (KISA MESAJ)
 
SIVRI KY.cm Başlıklı
Köyümüzde Olan Önemli Olaylarla İlgili
Kısa Mesaj Gönderimlerimiz
Devam Etmektedir.

Cep Telefonunuza Henüz Hiç Sms Almadıysanız
Bizimle İrtibata Geçip Bilgilerinizi Teyit Ediniz.

---------------------

SMS FORMUnu
Doldurunuz.

-----------------------

Köyümüzde Meydana Gelen Olayları (Vefat vs) Bize Bildiriniz.

-----------------------

SİTE, FACE ve SMS YÖNETİCİSİ
Serkan AÇIKGÖZ
cep: 0505 310 00 93
www.serkanacikgoz.tr.gg
BİZE ULAŞMAK İÇİN
 
WEB
www.sivriliyiz.tr.gg
www.sivrikoyu.com


E-POSTA
sivrikoyu@hotmail.com

----------------------

MUHTARIMIZ
Fahri DÖRTDOĞAN
cep: 0538 702 33 81

----------------------

SİTE, FACE ve SMS YÖNETİCİSİ
Serkan AÇIKGÖZ
cep: 0505 310 00 93
www.serkanacikgoz.tr.gg

SOSYAL AĞ
 
Sivri Köyü

 
Sivri Köyü İnternet Sitemiz 42989 ziyaretçi Tarafından Görüntülenmiştir.
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=


Yandex.Metrica